Succesvol toegevoegd aan winkelmandje. Bestelling afronden

Fout bij het toevoegen aan winkelmandje.

Bestellijst is toegevoegd

Bestellijst kon niet toegevoegd worden

Bestellijst is verwijderd

Bestellijst kon niet verwijderd worden

Fout bij het aanpassen van de bestellijst

Fout bij verwijderen van producten in bestellijst

Product is toegevoegd aan de bestellijst

Fout bij het toevoegen van het product aan de bestellijst

Sommige producten zijn niet toegevoegd aan je winkelmandje

Er zijn geen producten toegevoegd aan je winkelmandje

Alles voor

Disclaimer

Deze website is eigendom van Bielen Produkten
E-mail: info@bielenprodukten.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

DISCLAIMER

1.         Aansprakelijkheid

Produkten Bielen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de volledigheid, de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Evenwel kan zij niet aansprakelijk gesteld worden, indien bepaalde product – of prijsinformatie niet correct of onvolledig zou zijn.

Vergissingen op de website, bv. ingevolge technische fouten, calculatie-, schrijf- of zetfouten binden Produkten Bielen niet.

Produkten Bielen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens of adviezen verstrekt via deze website, noch voor schade die zou voortvloeien uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Produkten Bielen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites.

Produkten Bielen garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

2.         Copywriting

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, productfiches, handleidingen en alle andere gegevens op deze website, alsook op de website zelf, zijn eigendom van Produkten Bielen of van derden. Het is niet toegestaan om deze gegevens te kopiëren, te verspreiden of te publiceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.         Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en verstrekken geen gegevens die wij verkregen hebben aan derden.

4.         Cookies

De website van Produkten Bielen maakt gebruik van ‘cookies’ om bepaalde informatie en het gebruik van onze website in kaart te brengen. De verkregen informatie zal niet buiten Produkten Bielen gebruikt worden. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 

DISCLAIMER

1.         Responsibility

Produkten Bielen has made every effort to ensure that the information on this site is complete, reliable and up-to-date. However it does not accept any liability whatsoever for any errors or incomplete information regarding the product or price data (e.g. incurring from technical errors, calculation-, writing or editorial errors), nor for any possible damage due to the temporary lack of availability of this web site.

Produkten Bielen cannot be held liable for any damage caused by implementing the recommendations or using the data on this web site.

This web site contains (hyper)links to other web sites, and from other web sites links are made to this web site. Produkten Bielen is not responsible for the content of these (linked) sites.

Produkten Bielen does not guarantee that e-mails or other electronic messages sent to her shall be received and processed timely, and shall accept no responsibility for any late or lacking receipt or processing of those messages.

2.         Copyright

The intellectual property rights on the texts, product files, manuals and all other data on this web site, as well as on the web site itself, are owned by Produkten Bielen or by third parties.

It is not allowed to copy, publish or distribute content from this site without our prior written consent.

3.         Privacy statement

We respect the privacy of visitors on this site and do not provide information obtained to third parties.

4.         Cookies

Our web site makes use of ‘cookies’ to map certain information and the use of our web site. The information obtained shall not be used outside Produkten Bielen.

 

Graag een afspraak of meer informatie?

Indien u graag een afspraak wilt maken of gewoon wat meer informatie wilt vragen, twijfel dan niet om ons te contacteren. We beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Contacteer ons